Autoškola NUCLEUS

Štandardná dĺžka kurzu je 2 mesiace.

Počet vyučovacích hodín teórie 36

Po absolvovaní 50% teoretických hodín je možné začať praktický výcvik v cestnej premávke